Kören


Exaudio är en finlandssvensk projektkör för kvinnoröster som grundades år 2008. Kören jobbar projektvis och ger en ny och spännande konserthelhet per år. Repertoaren baseras på konstmusik från olika länder och tidsperioder, kyrkligt och profant, medeltida och samtida och allt däremellan. Kören utmanar såväl sångarnas som musikens gränser genom att ge sig ut i nya musikaliska rymder och göra genreöverbyggande experiment. En av Exaudios ambitioner är också att skapa ny musik för kvinnoröster och hittills har kören uruppfört beställningsverk av Ida Olsonen (2016), Ulf Långbacka (2012) och Martin Segerstråle (2011). Därtill har kören uppfört beställda damkörsarrangemang av Hanna Kronqvist och Ida Olsonen (2016).

Projektkören Exaudios sångare kommer från Åbo, Tammerfors, Vasa, Åland och huvudstadsregionen. Kören sammanstrålar till intensiv övning 4-5 gånger per år på olika orter i Svenskfinland. I samband med övningarna uppträder kören ibland vid någon festlighet eller gudstjänst. Kören uppför även delar av eller hela projekt på beställning, ta gärna kontakt för mera information.

År 2017 tackar Exaudio Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse för erhållet understöd.

Du är också välkommen att gilla oss på Facebook och på Instagram.