Hem


Exaudio är en nyskapande och ambitiös projektkör för finlandssvenska kvinnoröster. Kören inledde sin verksamhet våren 2008 och består av ca 20 kvinnor från hela Svenskfinland. Dirigent är Hanna Kronqvist.