Dirigent

Hanna Kronqvist är musikpedagog och FM i musikvetenskap. Hon är en av grundarna av Exaudio och har fungerat som körens konstnärliga ledare sedan starten år 2008. Därutöver är hon dirigent för Evivakören i Helsingfors. Hösten 2014 startade hon tillsammans med Lina Teir en scenisk ungdomskör i Helsingfors. Hanna har tidigare dirigerat Åbolands Kammarkör, Vokalensemblen Röster och Pargas Damkör, samt jobbat som sångpedagog vid Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo. Våren 2007 dirigerade hon Florakören vid Åbo Akademi till seger i Fleischmann International Trophy Competition på Irland och år 2013 fick Evivakören två silvermedaljer i tävlingen Tampereen Sävel under hennes ledning. År 2009 tilldelades hon Svenska Kulturfondens framtidspris. År 2013 skrev hon på uppdrag av Svenska Kulturfonden en kartläggning över körlivet i Svenskfinland. Hon är även aktiv inom både FSSMF och DUNK.